Do 2014. u planu 30 pogona za proizvodnju peleta

Kako prenose strukovni mediji, do 2014. godine u svijetu se planira izgradnja preko 30 pogona za proizvodnju peleta koji će imati kapacitet preko 100 tisuća godišnje. Uspoređujući postojeće proizvodne kapacitete 2009. godine koji su iznosili ok0 23 mil. tona, novi će kapaciteti značiti povećanje za preko 55%. Stora Enso već u četvrtom kvartalu 2010. godine planira početak gradnje nove tvornice u blizini pilane Imavere u Estoniji. Ukoliko zaista realizira ovu proizvodnju, Stora Enso će doći do razine od 410.000 tona peleta godišnje.