DI Klana stipendira 40 učenika

KBE Bioenergie

stipednijeRazlozi slabijeg interesa djece za drvoprerađivačka zanimanja su otprije poznati, a svode se na činjenicu da Hrvatskoj nedostaje strategija usmjeravanja i obrazovanja stručnih kadrova. Inicijative i akcije prebačene su tako na već ionako opterećena leđa industrije, no veseli svaka nova vijest pa tako i najnovija pristigla od Davora Miloševića, ravnatelja industrijske škole iz Rijeke o tome da DI Klana stipendira 20 učenika u zanimanju stolar te 20 učenika u zanimanju tapetar tijekom redovnog školovanja. DI Klana će tako osigurati praktičnu nastavu učenika uz stručan nadzor mentora te naknadu za obavljenu praksu. K tome će sufinancirati boravak u domu za učenike koji ne stanuju u Rijeci te će se pobrinuti za zapošljavanje nakon završenog školovanja.

Comments are closed.