Crna Gora: Drvoprerađivači traže smanjivanje cijena šumskih koncesija za 13%

Udruženje šumarstva, drvne i papirne industrije Privredne komore Crne Gore je nakon održanih sjednica upravnih tijela zaključilo kako su drvoprerađivačke tvrtke suočene s brojnim problemima u poslovanju koji se očituju u evidentnom padu tražnje za proizvodima od drva na domaćem i inozemnom tržištu, što dovodi do povećavanja zaliha proizvoda, smanjenje proizvodnje, pada cijena, pogoršane likvidnosti, otežane naplate potraživanja i nemogućnosti plaćanja dospjelih obaveza. Stoga je nadležnim tijelima predloženo da se cijene koncesijske naknade za 2011. godinu smanje za 13,2%, budući da je prema podacima državnog zavoda za statistiku indeks cijena proizvoda od drva u usporedbi s 2010. i 2009. godinom iznosio 86,8. Kako se cijene koncesijske naknade trebaju usklađivati temeljem kretanja cijena drva i proizvoda od drva, predloženo je da Uprava za šume za 2011. godinu novim rješenjima umanji cijene svim korisnicima šuma za navedeni iznos. Također, poziva se Vlada i nadležna Uprava za šume na realizaciju ranije vladine odluke tj. da drvnoj industriji retrogradno umanji koncesije od 2008. godine po osnovi povećanih sanitarnih sječa odnosno smanjenja glavnog prihoda pilanske oblovine. U Crnoj Gori većina prodaje šumskih sortimenata ostvaruje se putem godišnjih koncesija, a trenutni sječivi etat uključen u koncesijski natječaj iznosi 565.166 m3, (305.124 m3 čini bruto masa četinjača i 260.042 m3 bruto drvne mase listača).