CMPC procijenio štetu od potresa na 170 mil. USD

KBE Bioenergie

Čileanski drvni i papirni koncern Empresas CMPC nedavno je objavio konačnu procjenu štete nastale usred potresa u veljači ove godine. Procjenjuje se da je ostvaren gubitak od 170 mil. USD, od čega 40% otpada na materijalni gubitak, a preostalih 60% gubitaka prouzročili su zastoji u proizvodnji.