Cijene peleta do 250 EUR/t

KBE Bioenergie

Maloprodajne cijene peleta za DIN i EN-plus pelete (kategorija A1) porasle su u prva tri mjeseca ove godine. Radi se o njemačkom, švicarskom i austrijskom tržištu a dobri poznavatelji prilika povećanje pripisuju zimi koja je nastupila vrlo rano te još uvijek traje. Cijene su stoga u veljači u Njemačkoj varirale od 242 do 250 EUR/t što je još uvijek 30-40% jeftinije nego nafta.