Cijene bora u Europi pod pritiskom

KBE Bioenergie

Šumoposjednici diljem Europe, a naročito u Njemačkoj, svjesni su da će u nadolazećoj sezoni sječe morati računati s nižim cijenama. Tome pogoduje i šestomjesečna obustava rada u pilani KLAUSNER GRUPE u Wismaru zbog čega se sada sječe oko 1 mil. m3 manje drva. Zatvara se sve više pogona diljem zemlje a većina drvoprerađivača raspolaže s građom čiji je plasman osiguran do kraja godine pa su suzdržani kad je riječ o kupnji i novim narudžbama oblovine.