Cijena peleta 241 EUR/t. Pelet i dalje jeftiniji od nafte za 46%

Kilogram drvnog peleta u Njemačkoj je u listopadu u prosjeku koštao 24,14 centi (podaci Njemačke udruge energije iz drva i peleta – DEPV). Cijena kilovatsata (kWh) topline iznosila je 4,93 centa, dok je za jednu tonu trebalo izdvojiti 241 EUR. Porast cijena od 4% u odnosu na rujan tipičan je za početak sezone grijanja, no ohrabruje podatak da je cijena peleta za 46% bila niža nego cijena nafte. Cijena peleta zimi raste i zbog nešto skuplje sirovine – pilanskog ostatka i sječke – kojih je sada količinski znatno manje zbog smanjene proizvodnje u drvnoj industriji. Cijena peleta varira i o kupljenoj količini pa se za kupnju većih količina na sjeveru zemlje može ostvariti cijena od 224,49 EUR, što je ujedno najniža cijena u Njemačkoj. U središnjoj Njemačkoj cijena iznosi 247,98 EUR (za veće količine 229,31 EUR) a na jugu 238,39 EUR/t (za veće količine 225,45 EUR/t). Radi se o maloprodajnim cijenama.