Cijena namještaja pri proizvođačima niža za 1,3% u ožujku

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima u ožujku u odnosu na veljaču u prosjeku su niže za 1,2%, a u odnosu na ožujak 2008. godine niže su za 0,1%. Na pad proizvođačkih cijena nisu bile imune ni industrije namještaja, prerade drva i proizvodnje papira. U proizvodnji papira cijene proizvoda pri proizvođačima u ožujku su zabilježile najveći pad koji je iznosio čak 7,2% u odnosu na veljaču. Cijene namještaja pri proizvođačima također su u ožujku bile niže i to za 1,3%, dok su industrijske cijene u preradi drva u ožujku niže za 0,7% u odnosu na veljaču. Na godišnjoj razini cijene pri proizvođačima rasle su u proizvodnji namještaja, za 4,4% te u preradi drva 2,1% dok su u proizvodnji papira cijene industrijskih proizvoda ponovno zabilježile pad, ali ovaj put nešto manji, „samo“ 1,2%.