Centri u Virovitici i Lepoglavi dobili financiranje dokumentacije iz EU fondova

Razvojni centri izvrsnosti za drvnu industriju predstavljaju dio Vladine politike jačanja konkurentnosti ovog industrijskog sektora te kanal za privlačenje sredstava uz strukturnih fondova EU, a trebali bi se graditi na šest lokacija. Za dva centra je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU nedavno odobrilo financiranje projektne dokumentacije. Panonski centar u Virovitici ima podršku 6 hrvatskih županija te nekoliko partnerskih regija iz susjednih zemalja koje u tom centru vide mogućnost za unaprjeđenje svoje prerade drva i pripadajućih djelatnosti, bazirajući se na snažnoj tradiciji i drvoprerađivačkim potencijalima Virovitičko-podravske županije. U Lepoglavi će se također graditi razvojni centar za drvnu industriju koji je dobio podršku najširih političkih krugova te će pokrivati područje sjeverozapadne Hrvatske. Ostali centri su predviđeni na području Vukovarsko-srijemske županije, u Slavonskom Brodu, na području Gorskog kotara te središnji razvojni centar u sklopu sveučilišnog kampusa na Borongaju u čijem radu će sudjelovati vodeći hrvatski znanstvenici i istraživači.