Bruxelles: Blažinović i Kavran na sjednici FBI ekspertne grupe u DG Growth

Jučer je održana sjednica sektorskih stručnjaka, po jedan predstavnik iz svih zemalja članica u području na šumi baziranih industrija (FBI) u EU ministarstvu gospodarstva (DG Growth). Sudjelovale su i vodeće europske strukovne asocijacije, koje predstavljaju važan element participiranja civilnog sektora u donošenju sektorskih odluka. Hrvatske institucije predstavljao je Robert Blažinović, načelnik sektora u Ministarstvu gospodarstva, dok je Marijan Kavran, ispred Hrvatskog drvnog klastera, sudjelovao u radu sjednice kao predstavnik značajnijih europskih sektorskih udruga. Glavna tema se odnosila na primjenu paketa kružne ekonomije, kaskadnu uporabu drva, ali bilo je riječi i o trenutnoj profitabilnosti i financiranju razvoja sektora te o modelima recikliranja i ponovne uporabe drva. Inovacije su jedna od ključnih mjera u većini skandinavskih zemalja, no dosta se prostora posvetilo i regulativi, posebno EU Uredbi o drvu. Stručna skupina je raspravljala i o kancerogenim i mutagenim tvarima u sektoru (kancerogenost piljevine) te o Direktivi za obnovljive izvore energije, primjeni ekološkog dizajna, gorivosti materijala kod ojastučenog namještaja i sl. Kaskadni princip je nova EU politika i preskromno se koristi, stoga vodeći europski sektorski stručnjaci ocjenjuju da treba izmijeniti princip neobavezne primjene. Drvo je odličan graditeljski materijal i treba ga koristiti u većoj mjeri i na pametan način, koristeći sredstva iz dostupnih programa (Cosme, Horizon 2020, itd.), zaključeno je u Bruxellesu. Naredne sjednice održat će se u drugom i četvrtom kvartalu 2017.   

Comments are closed.