Britanska drvna industrija traži od Vlade da ukine mjere koje koče industriju drvne biomase

KBE Bioenergie

Industrija drvne biomase u Velikoj Britaniji promašit će zadane ciljeve za čak 50% u proizvodnji obnovljive energije ukoliko Vlada ne ukine mjere koje koče tu industriju. Drvoprerađivači smatraju da Vlada mora u potpunosti iskoristiti potencijal drvne biomase ukoliko želi ostvariti cilj da se 20% energije dobivene iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Štoviše, Vlada očekuje da čak pola obnovljive energije dolazi iz biomase dok je trenutno stanje 4,1% energije dobivene iz biomase. Drvoprerađivači ističu kako je problem u tome što se milijuni tona drvnog otpada neodgovarajuće zbrinjavaju i koriste, a čak 80% odlaže na deponijima, umjesto da se koristi za daljnu proizvodnju energije, odnosno energenata na bazi drva.