Biomasa je i dalje podcijenjena i nedovoljno iskorištena kao ekološki izvor energije!

Sudionici 4. međunarodne energetske konferencije o drvnoj biomasi smatraju da je ovaj energent zanemaren u svim strateškim dokumentima u Hrvatskoj te da je potrebno utvrditi precizne podatke o raspoloživim količinama. Tema konferencije koja se početkom mjeseca održala u Zagrebu je bila ˝Drvna biomasa – strateški izazov energetske politike zemalja JIE˝ a skup je okupio više od 150 sudionika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Bugarske, Austrije, Italije te iz Hrvatske. Tijekom konferencije doneseni su zaključci i preporuke oko mnogih otvorenih pitanja u području korištenja drvne biomase, a sudionicima su ponuđene mogućnosti kvalitetnog informiranja o svim raspoloživim i aktualnim programima financiranja i ulaganja. Poseban naglasak je stavljen na mogućnost iskorištavanja drvne biomase za regionalni razvoj te na nove ulagačke projekte u gospodarstvu i lokalnim upravama. Također je istaknuto da država mora zauzeti aktivniju ulogu oko promocije goriva na bazi drva, posebice drvnog peleta, koji je u Europi najtraženiji bio-energent. Šira promocija je potrebna i u segmentu daljinskog grijanja te mini-toplana za potrebe škola, vrtića i drugih javnih objekata, gdje je potrebno peći na fosilna goriva zamijeniti postrojenjima na biomasu. Program konferencije od strane sudionika i predavača ocijenjen je odličnom ocjenom, a pobudio je dovoljno interesa prisutnih za uključivanje u rad, kako u pogledu tehničkih noviteta, tako i u osjetljivim pitanjima nedostatka sirovine. Posebnu pažnju izazvala su izlaganja o korištenju drvne biomase u TE Ljubljana budući da se ista uglavnom alimentira sječkom iz Hrvatske. Uz mnoge pesimistične izjave, moglo se čuti i dosta afirmativnih stavova koji se baziraju na svjetlijoj budućnosti ako se unaprijedi korištenje lokalne sirovine. Rascjepkanost interesa i nedostatak lobija koji bi pomagali ovu granu gospodarstva moguće je ubuduće riješiti strukovnim povezivanjem i udruživanjem, uz korištenje iskustva i znanja europskih udruženja i strukovnih asocijacija.