BIOENERGY EUROPE: Objavljeno Europsko statističko izvješće za 2018.! Preuzmite besplatan primjerak

Svake godine od svog prvog izdanja 2007., europska lobistička asocijacija Bioenergy Europe (ex AEBIOM), u suradnji s brojnim međunarodnim stručnjacima, u svom Europskom statističkom izvješću donosi detaljan i jedinstven pregled stanja tržišta bioenergije u zemljama članicama EU-28. Izvješće za 2018. godinu je upravo objavljeno, a po prvi puta je ono dostupno i široj javnosti na besplatno preuzimanje. S više od 150 grafikona i slika, čitatelji mogu dobiti ažurirane informacije o proizvodnji i tržištu biomase, peleta, biogoriva, bioplinskim postrojenjima te ostalim ključnim informacijama koje mogu služiti donositeljima odluka, investitorima i ostalim stručnjacima u analizi dosadašnjeg i budućeg smjera razvoja bioenergije. U Izvješću se ističe i Hrvatska, najviše u kontekstu dostizanja ciljeva za 2020. u korištenju biomase u energetskoj potrošnji zajedno sa još 13 EU zemalja. U pozitivnom se tonu govori i o jedinstvenom pristupu u proizvodnji drvnog peleta na Balkanu. Impresivan je podatak o ukupnoj proizvodnji od nešto više od milijun tona peleta u 2017. godini, od ukupnih 16 milijuna tona proizvedene diljem Europe. Kao posebnost naglašava se disperzirana proizvodnja u mnogo manjih postrojenja, za razliku od centraliziranih većih postrojenja, koji se u pravilu ne pokazuje kao dobar poslovni model. Također, predviđa se jačanje lokalnog tržišta te će u tom smislu regija Balkana sve više konkurirati jakim EU tržištima. Kao zaključak, nameće se važnost bioenergije kao generatora zapošljavanja sa 659.600 radnih mjesta u EU, od čega su šumska i poljoprivredna biomasa najviše radno intenzivne. Samo za usporedbu, biomasa generira deset puta više radnih mjesta od nuklearne energije za istu proizvedenu jedinicu energije. Besplatan primjerak preuzmite OVDJE!

Comments are closed.