Bioenergana u Brinju do kraja 2011.

Projekt izgradnje bioenergane u Brinju trenutno je u fazi operativne razrade s krajnjim ciljem puštanja postrojenja u rad krajem 2011. godine. Općina Brinje je još 2009. pokrenula izradu analize izgradnje bioenergane na šumsku i drvnu biomasu a izrada studije povjerena je tvrtci DEPOD projekti d.o.o. iz Zagreba, u suvlasništvu Dražena Petrušića i bivšeg ministra gospodarstva Nenada Porgesa. U planu je proizvodnja električne energije koja bi se dalje plasirala u električnu mrežu, i toplinske energije koja bi omogućila razvoj toplifikacije Brinja i pružila jeftin izvor toplinske energije za daljnji razvoj procesnih industrija u neposrednoj blizini energane. Prema riječima pročelnika općine Brinje, Marijana Badirovskog, godišnja potreba šumske i drvne biomase procijenjena je na 45 do 55 tisuća tona te su već potpisani predugovori s Hrvatskim šumama.