BIH: Još nema zakona o šumama

Sekcija drvne industrije pri Grupaciji šumarstva i drvne industrije Privredne komore FBiH organizirala je 24. lipnja prezentaciju uvođenja FSC standarda za drvoprerađivače u BiH. U grupaciji ističu da će bez FSC-CoC certifikata biti nemoguće izvoziti piljenu građu iz BiH nakon 1. siječnja 2012., a veliki problem predstavlja činjenica da šumarske tvrtke koje gospodare šumama još nisu za sebe ishodovale certifikate i taj proces znatno kasni. Predsjednik grupacije Zlatko Laštro je komentirao činjenicu što Federacija BiH još nema zakon o šumama: “Imamo dva prijedloga zakona i jedan dolazi od resornog ministarstva, drugi od zajednice gradova i općina i velike razlike nema. Jedino što je ostalo nedorečeno i o čemu se vode glavni razgovori jest to da li da u jednom kantonu bude jedno ili dva šumska poduzeća. Nažalost, ni Vlada FBiH kao vlasnik naših šuma nije to još definirala”. Istaknuto je da postoje naznake da će Vlada ponovno produžiti Uredbu o šumama, što, prema mišljenju struke, nije dobro, jer bi zakon o šumama drvnoj industriji dao garanciju da će imati uređenije i kvalitetnije šumarstvo, a što joj danas, prema ocjeni drvne industrije, nedostaje.