BiH intenzivno radi na strategiji za izvoz drvnih proizvoda

KBE Bioenergie

Radna grupa za izradu strategije izvoza drvne industrije koja je nedavno organizirana pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, do sada je održala tri sastanka. U izradu bi se trebalo uključiti što više subjekata iz javnog i privatnog sektora kako bi se osigurala sveobuhvatnost informacija i prijedloga te da bi se na najprecizniji način utvrdile potrebe izvoznika. Na dosadašnjim sastancima najviše je bilo govora o stanju sektora drvne industrije BiH te o pripremi SWOT analize za koju je već prezentiran prvi nacrt. Održavanje sljedećeg sastanka najavljeno je za 3. veljače 2011. u prostorima proizvođača namještaja Krivaja 1884 u Zavidovićima.