Bez parceliranja nekretnina Papuk nema ni prodaje

KBE Bioenergie

Parcelacija nekretnina Drvne industrije PAPUK u stečaju, prema riječima stečajnog upravitelja Tadije Akalovića, nužna je kako bi se moglo pristupiti javnoj prodaji: „Nismo mogli započeti sa javnom prodajom iz razloga što je zemljište PAPUKA podijeljeno na više čestica, ali nije bilo gruntovno sređeno. Kada smo to riješili, naišli smo na drugi problem. Bilo je objekata koji su se nalazili na više čestica, ali i čestica na kojima se nalazilo više objekata. Tako da smo morali pristupiti parceliranju nekretnina“, ističe Akalović. Prema riječima stečajnog upravitelja, svaka nova cijelina ima poseban pristup i potrebnu infrastrukturu. Sada je na redu Odjel za gospodarstvo i graditeljstvo PSŽ, a potom se dokument prosljeđuje u katastar i na kraju u gruntovnicu. „Nemoguće je sada reći kada će to sve biti gotovo, ali ako bude do kraja godine bit će dobro“, rekao je Akalović i dodao kako su potraživači uglavnom radnici čija su potraživanja oko 8 milijuna kuna, a iako je cijena PAPUKOVE imovine puno veća, sve zavisi koliko će potencijalni kupci ponuditi. O eventualnom pokretanju proizvodnje u PAPUKU Akalović kaže „Ne vjerujem da je tamo moguće bilo šta pokrenuti budući da je sve to u lošem stanju“.