Belišće će izdvojiti non core djelatnosti. Novi program jačanja matičnog poslovanja

Oko 85% prihoda Belišća čine proslovi proizvodnje ambalažnog papira i ambalaže dok ostatak čine prihodi nastali u tvornicama elektroopreme, suhe destilacije, potom mehaničke prerade, plastične ambalaže, tvornici spiralne ambalaže te stanici za tehnički pregled automobila i transport. Ti izdvojeni pogoni zapošljavaju oko 300 radnika te je plan Uprave da u razdoblju od jedne do tri godine iz sustava Belišća potpuno izdvoji te segmente kako bi se kompanija fokusirala isključivo na matično poslovanje.