Bauwerk Boen seli proizvodnju iz Austrije u Litvu

Švicarsko-norveška korporacija više neće odgađati preseljenje svoga postojenja za dvoslojni parket, koje se sada nalazi u blizini austrijskog Salzburga, na lokaciju između Kanuasa i Vilniusa. Postojeća tvornica u gradu Kietaviskesu proizvodi 700.000 m2 dvoslojnog parketa i ojačat će svoj kapacitet s dodatnih 1,5 mil. m2 austrijskog kapaciteta, čime će Litva postati glavni proizvodni centar na razini grupe Bauwerk koja ukupno proizvodi preko 6 mil. m2 parketa, uglavnom troslojnog. Navedeni poslovni potez grupe Bauwerk analitičari ocjenjuju kao odgovor tvrtke na pritisak cijena koji nastaje na tržištu parketa uslijed povećanih kapaciteta i jeftinog uvoza iz Azije. Ovim preseljenjem će se broj radnika u Salzburgu smanjiti sa 150 na 40 tijekom narednog proljeća, do kada će se završiti izgradnja novih hala i transfer proizvodnih tehnologija u Litvu.