Austrijanci povisili cijenu sirovine

S početkom rujna u Austriji su se povisile cijene pilanskih sortimenata a kao razlog navode povećanu potražnju od strane pilanara. Naročito su porasle cijene jele i smreke, a najave za ovo povećanje pojavile su se već proteklih mjeseci. Također su pale razlike u cijeni između pojedinih regija. Udruženje pilanara upozorava da će pravi problemi biti vidljivi na jesen jer pilanarima ponestaje sirovine upravo zbog cijena. Naime, mali šumoposjednici koji raspolažu šumskom površinom ispod 200 ha, nisu motivirani za sječu s obzirom da su cijene sirovine bile iznimno niske. Međutim, isto tako upozoravaju da se ne može sjeći samo kada su cijene visoke jer se radi o lancu a „kravu koju želiš musti, moraš i nahraniti“.