Analiza podataka iz inventure šuma – šume u Hrvatskoj godišnje apsorbiraju između 5 i 7 mil. tona CO2

Prošli tjedan organiziran je međunarodni stručni seminar u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede. Jedna od glavnih tema odnosila se na analizu upotrebljivosti podataka iz inventure šuma za potrebe izvješćivanja prema UNFCCC-u i KP-u.

Hrvatski i europski stručnjaci govorili su o metodama provedbe inventura šuma u njihovim državama, zakonodavnom okviru, problemima s kojima su njihove države suočene pri provedbi nacionalnih inventura šuma, načinima rješavanja problema, planovima za poboljšanje i provedbu budućih inventura šuma. Također, govorilo se o podacima prikupljenim tijekom provedbe inventura šuma koji se koriste ili se potencijalno mogu koristiti za potrebe unaprjeđenja kvalitete izračuna emisija stakleničkih plinova u sektoru korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva (tzv. LULUCF sektor) radi ispunjavanja obveza prema UNFCCC-u, Kyotskom protokolu i povezanim propisima Europske unije. Šume će kao vrlo dragocjen resurs imati važno mjesto vezano za ispunjenje ciljeva iz klimatsko energetskog okvira do 2030. godine u dijelu koji se odnosi na Republiku Hrvatsku. Zbog već sada evidentnih klimatskih utjecaja koji se očituju kroz ekstremne vremenske događaje, šume će neizbježno biti izložene navedenim utjecajima koje je potrebno procijeniti, kao i donijeti mjere prilagodbe te mjere uklanjanja rizika i šteta, rekao je na skupu zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg.

Comments are closed.