AEBIOM: Generalna skupština u Bruxellesu i radna skupina o održivoj uporabi biomase i CO2 učincima

KBE Bioenergie

Europska udruga za biomasu AEBIOM održat će svoju godišnju generalnu skupštinu 7.12. ove godine, a dan nakon sazvana je sjednica radne skupine na temu održive uporabe biomase, s ciljem što bolje komunikacije među članovima asocijacije i boljeg pozicioniranja AEBIOM-a. Očekuje se da će u aktivnostima u Bruxellesu sudjelovati predstavnici hrvatske Udruge proizvođača peleta, briketa i drvne biomase, koja je punopravni član AEBIOM-a. Ove godine se također održavaju izbori i popunjavanje mjesta u pojedinim tijelima ove središnje europske udruge. Suradnja s nacionalnim asocijacijama biomase u JIE je jedan od naših prioriteta, istaknuo je generalni tajnik AEBIOM-a, Jean Marc Jossart u listopadu na Konferenciji o energiji iz drva u sklopu Adriatic Wood Days-a u Durovniku. Jossart se pozitivno izrazio o kvaliteti suradnje između šumarstva, drvne industrije i proizvođača biomase i energije iz drva u Hrvatskoj te je predložio da se dio tog modela upotrijebi kao primjer suradnje na EU razini.

Comments are closed.