AEBIOM – EU udruga biomase pisala Komisiji i ministrima! Treba nam održivost biomase i sigurnost ulaganja

KBE Bioenergie

U tijeku završnih priprema Europske komisije i neposredno pred objavljivanje prijedloga nove Direktive o obnovljivim izvorima energije, Europska udruga biomase AEBIOM uputila je danas potpredsjedniku Komisije Šefčoviću te povjerenicima Cañete-u i Hoganu svoja stajališta, odnosno pozicije europskog sektora kojeg AEBIOM predstavlja. Udruga je zabrinuta jer još nije primila službenu obavijest o tome hoće li kriterij održivosti biomase biti uvršten u novu regulativu. Upravo bi kriterij održivosti trebao biti postavljen kao minimalni preduvjet, ali se u javnosti nagovještava mogućnost da se kreiraju različite politike i mišljenja na nacionalnim razinama. Ovakav pristup je opasan i razlikovao bi se od pristupa za ostala bio-goriva, koji se temelji na usklađivanju uvjeta za održivost na razini cijele Unije. AEBIOM se zalaže za princip usklađivanja – harmonizacije, a EU politike će biti uspješne i učinkovite, ako se temelje na pragmatizmu. AEBIOM je identificirao ključne aspekte koji bi mogli postati pozitivni temelji za ove politike: smanjenje stakleničkih plinova za sve oblike bioenergije kao jedan od kriterija ili princip procjene rizika za šumsku biomasu. Osim Direktive o OIE, koja bi prema nekim neslužbenim izvorima mogla biti objavljena već do kraja studenog, Komisija navodno priprema i cijeli set povezanog zakonodavstva: Direktivu o promociji energije iz OIE, Direktivu o zajedničkim pravilima unutarnjeg tržišta električne energije, te niz regulatornih dokumenata koja uređuju sektor električne energije, npr. osnivanje Europske agencije za suradnju energetskih regulatora, itd. CROBIOM – hrvatska udruga biomase je punopravni član AEBIOM-a i dala je podršku krovnoj asocijaciji za lobiranje prema Komisiji.

Comments are closed.