ADRIATIC WOOD DAYS: Dolaze međunarodni stručnjaci. U najavi zanimljive teme!

Posljednje ovogodišnje stručno okupljanje sektora probudilo je interes brojnih stručnjaka iz EU koji su najavili svoj dolazak u Dubrovnik. Na Adriatic Wood Days obradit će se široki spektar tema koje se tiču na šumi baziranih industrija, a neki od ključnih predavača iz Njemačke, SAD-a, Italije, Francuske itd. prenijet će iskustva i novitete po pitanju certificiranja sječke i peleta, sektorskih kretanja na svjetskom tržištu, međunarodne suradnje u industriji namještaja i sl. Brojni inozemni gosti istaknuli su kako tržište JIE ima potencijala te kako im je jedan od ciljeva dolaska u Dubrovnik upoznavanja prilika u JIE, transfer znanja ali i ostvarivanje B2B kontakata s domaćim sektorskim dionicima za intenziviranje buduće poslovne suradnje. AWD ima i jaku domaću i regionalnu institucionalnu podršku pri čemu je naglasak na temi budućih sektorskih strategija te povlačenja sredstava za razvoj iz EU fondova. Problematika šuma na kršu i zaštita od požara tek su neke od mnogobrojnih dodatnih sadržaja ovogodišnjeg AWD-a, koji će se problematizirati u sklopu predmetnih radionica i studijskih posjeta, a aktivno uključivanje u rad konferencije najavila je i uprava Hrvatskih šuma. Više detalja možete pronaći na www.adriatic-wd.com ili na info@drvniklaster.hr.

Comments are closed.