Sarajevo

Recent član

JUBILARNO U SARAJEVU: Stručni skup u povodu 70 godina Šumarskog fakulteta

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je krajem prošlog mjeseca dobro posjećen stručni skup vezan uz budućnost međusektorske suradnje. Organizator je bio Šumarski fakultet u Sarajevu, koji je ujedno obilježio jubilej 70 godišnjice postojanja. Uz moderiranje prof. dr. Mersudina Avdibegovića sudionicima se uvodno obratio dekan prof. dr. Mirza Dautbašić koji je istaknuo ključni znanstveni i obrazovni doprinos fakulteta u proteklom razdoblju. Održan je cijeli niz predavanja od strane renomiranih stručnjaka koji su govorili o stanju šuma u Bosni i Hercegovini te posebno o odnosima šumarstva i prerade drva, kao i o trendovima na regionalnom i globalnom tržištu drva. Očito je kako trebaju nove paradigme i novi pristup šumarstvu i sirovini koja iz njega proizlazi, uzimajući u obzir klimatske promjene, nove EU politike, ali i tržišne realnosti te niz ograničenja koja proizlaze iz postojećih odnosa na tržištu, zaključilo se u opsežnoj raspravi. Continue Reading →

Filed under: , , , ,

ŠUMARSTVO: Potrebno je više razvojnih projekata za šume kao i za razminiranje u regiji

Brojni predstavnici JP Bosanskohercegovačke šume, JP Šume Tuzlanskog kantona i ŠGD Hercegbosanske šume na konferenciji su iskazali spremnost za intenziviranjem međunarodne suradnje i uključivanjem u nove EU projekte kao i otvorenost za brzu konkretizaciju novih projektnih ideja s međunarodnim partnerima. Šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu. Projektni interes postoji u područjima zaštite šuma, unaprjeđenja rasadničarske proizvodnje i većeg korištenja biomase, ali i u projektima koji će ostvariti benefite za širu društvenu zajednicu, poput razminiranja, uzimajući u obzir da je 10 posto šumskog područja u BIH još uvijek pod minama, što ograničava gospodarenje šumama na tim područjima. Razmatrane su mogućnosti da se razminiranju pristupi kao međudržavnom projektu, jer i Hrvatska još uvijek nije riješila problem s oko 38.000 hektara šuma pod minama. ˝Koristi od sudjelovanja u mnogobrojnim projektima su za tvrtku Hercegbosanske šume mjerljivi na više načina. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,

EU PROJEKTI: Predstavljena struktura i tijek aktualnih Interreg projekata FORESDA i DanuBioValnet

Rosana Šimunović, projekt menadžer u Hrvatskom drvnom klasteru, sudionicima skupa u Sarajevu prezentirala je konkretna iskustava i procedure sudjelovanja u EU projektima, počevši od prijavnih koraka i aplikacija te kako pronaći međunarodne partnere. Predstavljena su dva aktualna međunarodna projekta koja se tiču na šumi baziranih industrija, a u koje su uključeni i projektni partneri iz Hrvatske, Slovenije, BIH i Srbije. U sklopu projekta FORESDA vode se brojne aktivnosti vezane za izgradnju Transnacionalne strategije za šumarstvo i drvnu industriju u Podunavlju koja će donijeti prijedloge za poboljšanje konkurentnosti sektora. DanubioValNet ima za cilj jačanje eko-inovacija, odnosno razvoj novih inovativnih bio-baziranih proizvoda kroz međusektorsku suradnju. Oba projekta financirana su iz programa Interreg Danube, a sudionici su s velikim zanimanjem primili informaciju o ponovnom aktiviranju trilaterale BiH – Crna Gora – Hrvatska kroz koju će se moći kandidirati zajednički projekti. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,

RIM 2017 U SARAJEVU: Održana 11. znanstvena konferencija Razvoj i modernizacija proizvodnje

Sarajevski skup o EU fondovima u drvnoj industriji i šumarstvu održao se kao dio 11. po redu znanstvene konferencije Razvoj i modernizacija proizvodnje (RIM) u organizaciji Univerziteta u Bihaću, odnosno Tehničkog fakulteta kao glavnog organizatora. U hotelu Hills, na sarajevskoj Ilidži, tijekom četiri dana (od 4.-7. 10.) održali smo još jedno uspješno izdanje RIM-a, koji je započeo još 1997. godine, kada je organiziran prvi znanstveni skup s ciljem sagledavanja i analize stanja u industrijskom sektoru nakon rata, rekao je dekan Tehničkog fakulteta prof. dr. Atif Hodžić. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,

Sarajevo: 11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RIM! Održava se i skup o sektorskim EU fondovima

Tehnički fakultet u Bihaću po 11. put organizira znanstvenu konferenciju RIM – Razvoj i modernizacija proizvodnje, a ove godine event se organizira u Sarajevu od 4-7.10. Istraživanja i razvoj proizvodnih sistema i tehnologija u inženjerstvu, građevinarstvu i drvno – industrijskoj proizvodnji su naše tematske okosnice, ističe dekan Fakulteta prof. dr. Atif Hodžić, dodajući kako područje radova uključuju i tehnologije i tehnike u elektrotehnici, elektronici, računarstvu i informatici. Potvrđen je dolazak predavača iz SAD-a, Rusije i Njemačke, budući da se konferencija bavi obradom međunarodnih primjera visokih tehnologija i održivog razvoja, zaštite okoliša, dizajna i primjene sistema kvalitete, zaključuje Hodžić. Osim Univerziteta u Bihaću, suorganizator konferencije je i Hrvatski drvni klaster, koji će 6.10. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,

U Sarajevu se 16.12. održava poslovni forum drvoprerađivača u zemljama CEI

Drvna industrija postaje sve važnija tema u jugoistočnoj Europi, pa tako i Bosni i Hercegovini. Njezini rezultati, posebno u području izvoza, privlače pažnju međunarodnih i domaćih institucija. Na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vanjskotrgovinska komora BiH prihvatila je ulogu organizatora Poslovnog Foruma zemalja CEI, koji će u potpunosti biti posvećen drvnoj industriji. Selma Bašagić, sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva, navodi da je osnovni cilj skupa predstaviti najbolje prakse na šumi baziranih sektora jugoistočne Europe. «Otvoreni smo za sektorsku suradnju i naše drvoprerađivačke tvrtke vrlo su aktivne na stranim tržištima, jer je izvoz važan dio naše međunarodne konkurentnosti. Continue Reading →

Filed under: , , , ,