razminiranje

Recent član

Problem miniranih šumskih površina u RH i BiH podignut je na EU razinu!

– PRIOPĆENJE HRVATSKOG DRVNOG KLASTERA                                                                            

Problem miniranih šumskih površina u RH i BiH podignut je na EU razinu! O problemu razminiranja šuma u Hrvatskoj i regiji, o presporoj i vrlo skupoj dinamici rješavanja te o posljedičnim problemima, u najširoj javnosti, ali i na političkoj sceni raspravlja se vrlo skromno, unatoč nesrećama i smrtnim slučajevima. Ponekad se stječe dojam kako je dio izvršne vlasti, više od dvadeset godina iza rata, sklon negirati postojanje problema mina, vjerojatno kako razminiranje ne bi snažnije utjecalo na turističke rezultate ili diplomatske procese. Vrlo važan korak u ubrzanju aktivnosti razminiranja preostalih 38.000 hektara šuma i podizanju ovog evidentno nacionalnog problema na europsku razinu poduzela je zastupnica u EU parlamentu Marijana Petir, inicirajući rasprave u sklopu Odbora za poljoprivredu EP te postavljanjem predmetnog pitanja više zastupnika prema Europskoj komisiji. Upravo ovih dana stigao je odgovor EU povjerenice za regionalnu politiku Corine Creţu u kojem se naziru mogućnosti za daljnje rješavanje ovog važnog sigurnosnog, razvojnog, socijalnog i gospodarskog pitanja koje snažno opterećuje šumarstvo Republike Hrvatske, ali i susjednu Bosnu i Hercegovinu. Continue Reading →

Filed under: , , , , , , ,

ŠUMARSTVO: Potrebno je više razvojnih projekata za šume kao i za razminiranje u regiji

Brojni predstavnici JP Bosanskohercegovačke šume, JP Šume Tuzlanskog kantona i ŠGD Hercegbosanske šume na konferenciji su iskazali spremnost za intenziviranjem međunarodne suradnje i uključivanjem u nove EU projekte kao i otvorenost za brzu konkretizaciju novih projektnih ideja s međunarodnim partnerima. Šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu. Projektni interes postoji u područjima zaštite šuma, unaprjeđenja rasadničarske proizvodnje i većeg korištenja biomase, ali i u projektima koji će ostvariti benefite za širu društvenu zajednicu, poput razminiranja, uzimajući u obzir da je 10 posto šumskog područja u BIH još uvijek pod minama, što ograničava gospodarenje šumama na tim područjima. Razmatrane su mogućnosti da se razminiranju pristupi kao međudržavnom projektu, jer i Hrvatska još uvijek nije riješila problem s oko 38.000 hektara šuma pod minama. ˝Koristi od sudjelovanja u mnogobrojnim projektima su za tvrtku Hercegbosanske šume mjerljivi na više načina. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,