hercegbosanske šume

Recent član

ŠUMARSTVO: Potrebno je više razvojnih projekata za šume kao i za razminiranje u regiji

Brojni predstavnici JP Bosanskohercegovačke šume, JP Šume Tuzlanskog kantona i ŠGD Hercegbosanske šume na konferenciji su iskazali spremnost za intenziviranjem međunarodne suradnje i uključivanjem u nove EU projekte kao i otvorenost za brzu konkretizaciju novih projektnih ideja s međunarodnim partnerima. Šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu. Projektni interes postoji u područjima zaštite šuma, unaprjeđenja rasadničarske proizvodnje i većeg korištenja biomase, ali i u projektima koji će ostvariti benefite za širu društvenu zajednicu, poput razminiranja, uzimajući u obzir da je 10 posto šumskog područja u BIH još uvijek pod minama, što ograničava gospodarenje šumama na tim područjima. Razmatrane su mogućnosti da se razminiranju pristupi kao međudržavnom projektu, jer i Hrvatska još uvijek nije riješila problem s oko 38.000 hektara šuma pod minama. ˝Koristi od sudjelovanja u mnogobrojnim projektima su za tvrtku Hercegbosanske šume mjerljivi na više načina. Continue Reading →

Filed under: , , , , ,