crna gora

Recent član

CRNA GORA: Najava ukidanja koncesija na šume

Da koncesijski model u gospodarenju šumama nije najsretnije rješenje, pokazale su analize na primjeru Crne Gore, gdje su koncesije bile na snazi posljednjih deset godina, od 2007.  Uzmemo li u obzir mišljenje međunarodnih stručnjaka, ali i odgovornih tijela te posebice medija, takav model omogućio je privilegirani položaj i bogaćenje pojedinaca, dok država sada snosi ozbiljne ekonomske i ekološke posljedice. O pogubnosti dosadašnjeg modela, najbolje govore podaci iz Godišnjeg programa gospodarenja šumama za 2018. godinu, u kojem se navodi da dug koncesionara i korisnika šuma, iznosi 5,1 mil. EUR, od čega je nenaplativo 3,1 mil. Continue Reading →

Filed under: , , ,