Rosana Šimunović

Posljednje objave član

Klaster održao konferenciju o EU fondovima. Zapažen interes regionalnih tvrtki i institucija

U Sarajevu se 6.10. okupilo preko 80 zainteresiranih dionika iz šumarskog i drvoprerađivačkog sektora s ciljem razmijene mišljenja i dobivanja najnovijih informacija o EU fondovima i o sektorskom lobiranju. Radilo se o specijaliziranom stručnom skupu u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i Univerziteta u Bihaću, uz podršku Privredne komore Federacije BIH i Drvnog klastera Hercegovina. Osim predstavnika institucija te znanstveno-istraživačke zajednice, okupio se i zavidan broj ključnih sektorskih tvrtki u BiH i regiji. Unatoč usporenom pristupnom procesu, sudionici su pokazali proaktivan stav i snažnu želju za širenjem znanja, ali i orijentiranosti prema Bruxellesu, posebice oko pronalaženja alternativnih izvora financiranja za primjenu inovacija i povećanje konkurentnosti poslovanja tvrtki u sektoru. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: ,

VODEĆE TVRTKE PORUČUJU: Nedostaje nam radne snage i EU sredstava!

Unatoč mnogobrojnim izazovima s kojima se susreće gospodarstvo u BIH, neke od drvoprerađivačkih tvrtki uspješno su se probile na strana tržišta. Sektor je ostvario izvoz od preko 600 mil. EUR, što je značilo rast od 12% u 2016. Neke BiH tvrtke stekle su status tržišnog lidera i uspjele su stvoriti brend proizvoda. Jedan od takvih primjera je tvrtka Artisan, nastala iz tradicionalne obiteljske stolarije iz Tešnja, koja se danas bavi proizvodnjom dizajnerskog namještaja, većinom od plemenitog drva oraha i trešnje. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

LOBIRANJE: Važnost umrežavanja i lobističke aktivnosti prema Bruxellesu

Kroz cijeli tijek konferencije višekratno je naglašena i pojašnjena uloga lobiranja, koja na prostoru JIE uglavnom nosi negativne konotacije, no u zapadnom svijetu sektorsko lobiranje je legitiman način ostvarivanja poslovnih interesa. Primjera radi, u Bruxellesu je registrirano više od 23.000 aktivnih lobista. O važnosti lobiranja u europskim sektorskim asocijacijama govorili su Marijan Kavran, direktor Hrvatskog drvnog klastera, ujedno i član radnih tijela Europske komisije za socijalni dijalog, odbora za šumarstvo i biomasu asocijacije COPA-COGECA te tijela CEI-Bois, Europske konfederacije drvne industrije, kao i Vanja Ćurin, vlasnik energane na drvnu biomasu u Livnu. Ćurin je također aktivan u Bruxellesu, kao potpredsjednik Udruge za biomasu BIH te kao član odbora direktora AEBIOM-a, Europske asocijacije za biomasu. ˝Treba poticati proizvodnju topline iz drva. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: , ,

TEHNOLOGIJE I KONKURENTNOST: Zamjetan trend u nabavi novih strojeva u BIH

Hoće li BIH u budućnosti samo geografski pripadati EU, ili će prednjačiti po novim i inovativnim tehnologijama, diskutirali su vrlo žustro sudionici u kontekstu primjene najnovijih tehnoloških rješenja i koncepta Industrije 4.0. Bez suvremenih tehnologija nemoguće je ostvariti konkurentnost na svjetskim tržištima, a prema nekim informacijama, prosječna starost strojeva u drvoprerađivačkom sektoru u BIH je preko 30, ili čak 40 godina. Nešto pozitivnije viđenje tehnoloških prilika iznio je Nedim Kolašinac, zastupnik za BIH njemačke tvrtke Weinig, ističući kako je trend u nabavi tehnologija u BIH u porastu u odnosu na druge zemlje u regiji. ˝Za razliku od Slovenije koja je osigurala 50 mil. EUR poticaja za tehnološki razvoj u drvnoj industriji, u BIH se tvrtke same snalaze kroz vlastito ulaganje u tehnologije. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

AKADEMSKA ZAJEDNICA: Nedostaje nam vremena i motiva za rad na EU projektima!

Jedan od naglašenih sektorskih ograničenja na konferenciji odnosio se na nedostatak obrazovanih i stručnih kadrova kao i potreba za cjeloživotnim obrazovanjem i dodatnim edukacijama. Takav stav je potvrdio u svome izlaganju i predsjednik Drvnog klastera Hercegovina Zdravko Vojvodić, ističući kako Klaster radi na jačanju konkurentnosti lokalnih tvrtki u Hercegovini i izgradnji Centra izvrsnosti koji će u prvoj fazi ojačati obrazovni sustav. Doc. dr. Damir Hodžić, prodekan za nastavu i studenska pitanja Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, iznio je niz korisnih podataka oko uključenosti Fakulteta u projekte razmjene studenata s drugim europskim univerzitetima, međutim, naglasio je kako akademskoj zajednici nedostaje vremena i dodatne motivacije za pisanje i apliciranje u EU programima, jer nastava i druge redovite aktivnosti zaokupljaju profesorima glavninu vremena. Diskusiji su se pridružili i prisutni predstavnici obrazovnih institucija: Veleučilišta u Karlovcu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Srednje škole za okoliš i dizajn iz Sarajeva, Univerziteta iz Mostara itd. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

INSTITUCIONALNA PODRŠKA: Dobar odaziv i interes važnih donositelja odluka

Osim znanstveno-istraživačke zajednice i gospodarstvenika, interes za konferenciju o EU fondovima pokazao je i značajan broj nadležnih institucija. Podršku konferenciji dala je Privredna/Gospodarska komora FBIH, a tajnica Udruženja šumarstva i prerade drveta u PKFBiH Šemsa Alimanović istaknula je kako je drvni sektor svijetla točka razvoja Bosne i Hercegovine te kako bilježi stalni trend povećanja izvoza finalnih proizvoda. Interes za temu EU fondova pokazale su FIPA (Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini), koja je osnovana u cilju poticanja investicija te je usmjerena na poboljšanje suradnje između privatnog i javnog sektora, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Općina Kupres, ispred kojih su sudjelovali stručnjaci iz sektora za industriju i projekte te predstavnici Vlade Federacije BIH. Konferenciju je otvorio Direktor Federalne Uprave za šumarstvo pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Aziz Klisura koji je iskazao spremnost i odlučnost Vlade za rješavanje nagomilanih problema u sektoru prerade drva i šumarstva, koji se najviše ogledaju u kadrovskoj nepopunjenosti, slučajevima ilegalne sječe šuma i nizu drugih socio-ekonomskih izazova koji će se rješavati u narednom periodu. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

ISKUSTVA IZ ŠVICARSKE: Mogućnosti dopunskog obrazovanja za srednji menadžment uz 10 ECTS!

Projekt strukovnog treninga ˝Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drva˝ predstavili su Narcisa Bašić-Gaković i dr. sc. Thomas Stautmeister iz Njemačke. Radi se o programu koji podržava vlada Švicarske konfederacije, a implementira ga Centar za razvoj i suradnju Sveučilišta primijenjenih znanosti u Bernu, Švicarska. Lokalni partner je trening centar Format, iz BIH. Obuka je namijenjena za stručnjake iz drvne industrije i u ponudi su jednogodišnji ciklusi koji su usmjereni na razvoj liderskih i stručnih vještina polaznika. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar:

ŠUMARSTVO: Potrebno je više razvojnih projekata za šume kao i za razminiranje u regiji

Brojni predstavnici JP Bosanskohercegovačke šume, JP Šume Tuzlanskog kantona i ŠGD Hercegbosanske šume na konferenciji su iskazali spremnost za intenziviranjem međunarodne suradnje i uključivanjem u nove EU projekte kao i otvorenost za brzu konkretizaciju novih projektnih ideja s međunarodnim partnerima. Šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu. Projektni interes postoji u područjima zaštite šuma, unaprjeđenja rasadničarske proizvodnje i većeg korištenja biomase, ali i u projektima koji će ostvariti benefite za širu društvenu zajednicu, poput razminiranja, uzimajući u obzir da je 10 posto šumskog područja u BIH još uvijek pod minama, što ograničava gospodarenje šumama na tim područjima. Razmatrane su mogućnosti da se razminiranju pristupi kao međudržavnom projektu, jer i Hrvatska još uvijek nije riješila problem s oko 38.000 hektara šuma pod minama. ˝Koristi od sudjelovanja u mnogobrojnim projektima su za tvrtku Hercegbosanske šume mjerljivi na više načina. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: , , , , ,

SOCIJALNA PITANJA: Zakon o šumama u FBIH može spriječiti rad na crno!

Na konferenciji u Sarajevu su se obrađivala važna razvojna pitanja, poput socijalnog dijaloga jer je u drvnoj industriji u FBIH zaposleno je oko 15.000 radnika, ali uočljiv problem te grane gospodarstva leži u činjenici što je velik broj radnika zaposlen “na crno”, pretpostavlja se čak oko 40 posto. Sektorski socijalni dijalog je trenutno na niskim granama u regiji i prava radnika treba sve više uzeti u obzir. Sudionicima se obratila Lejla Čatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, a upravo Sindikat ima za cilj održati postojeća i otvoriti nova radna mjesta te sačuvati stabilnost poduzeća. ˝Mislim da smo to dosad svojim radom i dokazali, ali pošto se vremena mijenjaju moramo tražiti nove načine rada i poboljšati ulogu sindikata, jer zajedno s poslodavcima možemo detektirali zajedničke probleme i raditi na poboljšanju uvjeta rada i postizanju boljih efekata u ovim sektorima˝, rekla je Ćatić dodajući kako Sindikat pozdravlja inicijativu za konačno donošenje zakona o šumama na nivou FBIH, budući da on ne postoji još od 2011., što otvara prostor mnogim nelegalnim radnjama, koje su rezultirale velikom štetom u šumama. Zakon mora biti u interesu svih strana, zaključila je Ćatić. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: ,

EU PROJEKTI: Predstavljena struktura i tijek aktualnih Interreg projekata FORESDA i DanuBioValnet

Rosana Šimunović, projekt menadžer u Hrvatskom drvnom klasteru, sudionicima skupa u Sarajevu prezentirala je konkretna iskustava i procedure sudjelovanja u EU projektima, počevši od prijavnih koraka i aplikacija te kako pronaći međunarodne partnere. Predstavljena su dva aktualna međunarodna projekta koja se tiču na šumi baziranih industrija, a u koje su uključeni i projektni partneri iz Hrvatske, Slovenije, BIH i Srbije. U sklopu projekta FORESDA vode se brojne aktivnosti vezane za izgradnju Transnacionalne strategije za šumarstvo i drvnu industriju u Podunavlju koja će donijeti prijedloge za poboljšanje konkurentnosti sektora. DanubioValNet ima za cilj jačanje eko-inovacija, odnosno razvoj novih inovativnih bio-baziranih proizvoda kroz međusektorsku suradnju. Oba projekta financirana su iz programa Interreg Danube, a sudionici su s velikim zanimanjem primili informaciju o ponovnom aktiviranju trilaterale BiH – Crna Gora – Hrvatska kroz koju će se moći kandidirati zajednički projekti. Nastavi čitati →

Spremljeno unutar: , , , , ,